Skip to Main Content

Board of Directors

Board of Directors

Drew Dorweiler - Co-President

Drew Dorweiler

Co-President
BIO
Jamie Kerr - Co-President

Jamie Kerr

Co-President
BIO
Pierre-Jean Darres - Treasurer

Pierre-Jean Darres

Treasurer
BIO
Christopher Chan -

Christopher Chan

BIO
Marc Doucet, MBA -

Marc Doucet, MBA

BIO
MuChen Fei -

MuChen Fei

BIO
Shikun Han -

Shikun Han

BIO
Cindy Ho -

Cindy Ho

BIO
Jialin Lei -

Jialin Lei

BIO